slinger-lezen

Telkens een klasgenootje een boek heeft uitgelezen, mag deze een vlaggetje invullen. ( korte bespreking van het uitgelezen boek) Hebben we een slinger gevormd van de muur tot aan de steunbalk dan doen we een leuke klasactiviteit. En raad eens.... Het is zover!!! Joehoe!! Meer nieuws over de activiteit na de vakantie.